Điều Khoản

Điều Khoản sử dụng của Website Mê Game 24H:

  • Chấp nhận điều khoản: Bằng việc truy cập và sử dụng trang web Mê Game 24H, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn nên ngừng sử dụng trang web.
  • Bản quyền: Mọi nội dung, bài viết, hình ảnh, video và tài nguyên khác trên trang web Mê Game 24H được bảo vệ bởi luật bản quyền và thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung trái với quy định bản quyền là vi phạm pháp luật.
  • Thông tin và hướng dẫn: Mọi thông tin và hướng dẫn trên trang web Mê Game 24H được cung cấp với mục đích tham khảo và giải trí. Chúng không đại diện cho sự chính xác hoặc đảm bảo về tính đúng đắn, hoàn chỉnh hoặc hiện đại của thông tin đó.
  • Trách nhiệm cá nhân: Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc sử dụng thông tin và hướng dẫn từ trang web Mê Game 24H. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.
  • Liên kết bên ngoài: Trang web Mê Game 24H có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web đó. Việc truy cập và sử dụng các liên kết bên ngoài là do quyết định và rủi ro của bạn.
  • Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền điều chỉnh và cập nhật các điều khoản sử dụng này. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên trang web và áp dụng kể từ thời điểm được công bố.

Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng trước khi tiếp tục sử dụng trang web Mê Game 24H. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.