Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Website Mê Game 24H:

  • Thu thập thông tin: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và địa chỉ IP thông qua việc đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi thông qua trang web.
  • Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để cung cấp cho bạn các dịch vụ, tin tức, thông báo hoặc câu trả lời liên quan đến yêu cầu của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web hoặc để gửi thông tin quảng cáo liên quan đến game và sản phẩm tương tự.
  • Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sử dụng không đúng mục đích.
  • Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc trong những trường hợp pháp luật yêu cầu.
  • Cookie: Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về hoạt động trên trang web và cung cấp một trải nghiệm cá nhân hơn cho bạn. Bạn có thể tuỳ chỉnh cài đặt cookie trên trình duyệt của mình.
  • Liên kết bên ngoài: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web đó.
  • Thay đổi chính sách: Chúng tôi có quyền điều chỉnh và cập nhật chính sách bảo mật này. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên trang web và áp dụng kể từ thời điểm được công bố.

Chúng tôi đánh giá cao quyền riêng tư và sự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi.